انتخاب برگه

نویسنده: modir

مطالعه تطبیقی “در جست‌و‌جوی زمان از‌دست‌رفته” و “روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده” از منظر فرهنگ ــ فرزانه قاسمی ــ کیوان لؤلؤیی

مطالعه تطبیقی “در جست‌و‌جوی زمان از‌دست‌رفته” و “روزگار سپری شدۀ مردم...

ادامه مطلب

برخی پیش‌فرض‌ها و مبانی اولیه در تحلیل داستان ــ درس اول: چالش با لغات. لغت کلاسیک ــ بخش اول ــ مجید خادم

برخی پیش‌فرض‌ها و مبانی اولیه در تحلیل داستان مجید خادم درس اول: چالش با لغات. لغت کلاسیک ــ بخش...

ادامه مطلب

آخرین مطالب