انتخاب برگه

نویسنده: Dastaneshiraz

اخبار شمارۀ 2 جشنوارۀ استانی داستان شیراز (داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلمنامه) – اعلام اسامی آثار راه یافته به مرحلۀ داوری نهایی

اخبار شمارۀ 2 جشنوارۀ استانی داستان شیراز (داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلمنامه) – اعلام اسامی آثار...

ادامه مطلب

حبیب الله نوبخت ویادداشت‌های بازداشت‌گاه شوروی – زهرا قادرپور، صدیقه قانع

حبیب الله نوبخت ویادداشت‌های بازداشت‌گاه شوروی زهرا قادرپور، صدیقه قانع   (این مقاله در فصلنامه...

ادامه مطلب

ویژگی‌های مشترک روایت در مقامات حمیدی با سبک‌ داستان‌های پست مدرن – ابراهیم محبی

ویژگی‌های مشترک روایت در مقامات حمیدی با سبک‌ داستان‌های پست مدرن ابراهیم محبی دانشگاه پیام نور...

ادامه مطلب

آخرین مطالب