انتخاب برگه

نویسنده: modir

شمارۀ بیست‌وچهارم فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر“داستان شیراز” (تابستان ۱۴۰۲)

شمارۀ بیست‌وچهارم فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر“داستان شیراز” (تابستان ۱۴۰۲) این فصلنامه تنها...

ادامه مطلب

راویِ مجنون، روایت جنون‌زده ـ «طرح چند پرسش در نظام راوی با نگاهی به مجموعه داستان «اکسون» ـ‌ اثر زهرا سلطانی» ـ مجید خادم

راویِ مجنون، روایت جنون‌زده «طرح چند پرسش در نظام راوی با نگاهی به مجموعه داستان «اکسون» اثر زهرا...

ادامه مطلب

آخرین مطالب