انتخاب برگه

نویسنده: modir

شمارۀ بیست‌وسوم فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر “داستان شیراز” (بهار ۱۴۰۲)

شمارۀ بیست‌وسوم فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر “داستان شیراز” (بهار ۱۴۰۲) این فصلنامه تنها به...

ادامه مطلب

نام دیگر دوزخ، چه بود؟! … نام دیگر دوزخ، چه گفت؟! نوشتاری پیرامونِ ” نامِ دیگرِ دوزخ ” ــ سرودۀ ” شاپور جورکش ـــ نگارنده: احسان نعمت‌اللهی

نام دیگر دوزخ، چه بود؟! … نام دیگر دوزخ، چه گفت؟! نوشتاری پیرامونِ ” نامِ دیگرِ دوزخ...

ادامه مطلب

آخرین مطالب