انتخاب برگه

نویسنده: modir

مردی که تکه‌ای از زاگرس است. ـ (دربارۀ آثارِ حسن بهرامی) ـ مهدی فاموری

مردی که تکه‌ای از زاگرس است. (دربارۀ آثارِ حسن بهرامی) مهدی فاموری[1] این متن در فصلنامۀ تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر “داستان شیراز” (سال پنجم – شماره شانزدهم و هفدهم–  تابستان و پاییز ۱۴۰۰) منتشر شده است. چکیده حسن بهرامی...

ادامه مطلب

«تحلیلی بر رمان «تقسیم» ـ نوشتۀ پیرو کیارا ـ ترجمۀ مهدی سحابی ـ نشر مرکز» ـ خالو خالد

  «تحلیلی بر رمان «تقسیم» نوشتۀ پیرو کیارا ترجمۀ مهدی سحابی نشر مرکز» خالو خالد این متن در فصلنامۀ...

ادامه مطلب

آخرین مطالب