انتخاب برگه

نویسنده: modir

نقد و بررسی ساختار و درونمایۀ داستان­‌ها و اشعار مجلات رشد نوآموز ـــ رامینه رستم­زاد

نقد و بررسی ساختار و درونمایۀ داستان­‌ها و اشعار مجلات رشد نوآموز رامینه رستم­زاد کارشناس‌ارشد...

ادامه مطلب

پیرنگ – شخصیت” و چرخشی در سنت رمان‌نویسی قرن نوزدهم با رمان گرسنه اثر کنوت هامسون ــ الهام فردویی

“پی‌رنگ – شخصیت” و چرخشی در سنت رمان‌نویسی قرن نوزدهم با رمان گرسنه اثر کنوت...

ادامه مطلب

آخرین مطالب