انتخاب برگه

نویسنده: Dastaneshiraz

شمارۀ شانزده و هفده فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر “داستان شیراز” (تابستان و پاییز ۱۴۰۰)

شمارۀ شانزده و هفده فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر “داستان شیراز” (تابستان و پاییز ۱۴۰۰) این...

ادامه مطلب

نتایج نهایی سومین دورۀ جشنوارۀ استانیِ داستان‌نویسی و شعر “داستان شیراز” «داستان کوتاه – فیلم‌نامۀ کوتاه – نمایشنامه – شعرِ نو»

هیئت داوران سومین دورۀ جشنوارۀ استانیِ داستان‌نویسی و شعر “داستان شیراز”، از همۀ...

ادامه مطلب

اسامی آثار راه یافته به مرحلۀ نهایی سومین دورۀ جشنوارۀ استانی “داستان شیراز” (داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلمنامه، شعر)

با پایان دو مرحله داوریِ آثار رسیده به دبیرخانۀ جشنواره، 10 داستان کوتاه، 3 نمایشنامه و 2 فیلمنامه...

ادامه مطلب

آخرین مطالب