انتخاب برگه

نویسنده: Dastaneshiraz

شمارۀ شانزده و هفده فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر “داستان شیراز” (تابستان و پاییز ۱۴۰۰)

شمارۀ شانزده و هفده فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر “داستان شیراز” (تابستان و پاییز ۱۴۰۰) این...

ادامه مطلب

نتایج نهایی سومین دورۀ جشنوارۀ استانیِ داستان‌نویسی و شعر “داستان شیراز” «داستان کوتاه – فیلم‌نامۀ کوتاه – نمایشنامه – شعرِ نو»

هیئت داوران سومین دورۀ جشنوارۀ استانیِ داستان‌نویسی و شعر “داستان شیراز”، از همۀ...

ادامه مطلب

آخرین مطالب