انتخاب برگه

نویسنده: Dastaneshiraz

ضمیمۀ رایگان شماره نوزدهم (بهار 1401) ویژه‌نامۀ چهارمین دورۀ جشنوارۀ ادبی سراسری “داستان شیراز” ویژۀ نوجوانان 11 تا 18 ساله

ضمیمۀ رایگان شماره نوزدهم (بهار 1401) ویژه‌نامۀ چهارمین دورۀ جشنوارۀ ادبی سراسری “داستان...

ادامه مطلب

شمارۀ نوزدهم فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر “داستان شیراز” (بهار 1401)

شمارۀ نوزده فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر “داستان شیراز” (بهار 1401) این فصلنامه تنها به صورت...

ادامه مطلب

فراخوان پنجمین دورۀ جشنوارۀ ادبی سراسری ” داستان شیراز” ویژۀ نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله «داستان – شعر – نمایشنامه – فیلمنامه – متن ادبی»

فراخوان پنجمین دورۀ جشنوارۀ ادبی سراسری ” داستان شیراز” ویژۀ نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله...

ادامه مطلب

آخرین مطالب