انتخاب برگه

پیش درآمدی بر تحلیل و نقد تخصصی شعر امروز ایران-مباحثی پیرامونِ نگاه به شعر امروز (بخش اول) – احسان نعمت اللهی  

پیش درآمدی بر تحلیل و نقد تخصصی شعر امروز ایران مباحثی پیرامونِ نگاه به شعر امروز (بخش اول) احسان...

ادامه مطلب

از خیابان‌های سرم تا خیابان‌های سرم (گفتگویی با شعر ” خیابان‌های سرم “، سروده ی شوکا حسینی) – فرزان سجودی

از خیابان‌های سرم تا خیابان‌های سرم (گفتگویی با شعر ” خیابان‌های سرم “، سروده ی شوکا...

ادامه مطلب
در حال بارگذاری

آخرین مطالب