انتخاب برگه

دسته: درسگفتارهای ادبیات داستانی

درآمدی بر درک فرم بنیادین داستان – درس پنجم: تعریف پدیدۀ داستان (مفهوم روایت‌مندی، آخرین قدم در ارائۀ فرم بنیادین داستان-بخش دوم-عوامل بیرونی) – مجید خادم

درآمدی بر درک فرم بنیادین داستان مجید خادم درس پنجم: تعریف پدیدۀ داستان – مفهوم روایت‌مندی،...

ادامه مطلب

درآمدی بر درک فرم بنیادین داستان – درس چهارم: تعریف پدیده ی داستان (مفهوم روایت‌مندی، آخرین قدم در ارائه‌ی فرم بنیادین داستان-بخش اول-عوامل درونی) – مجید خادم

درآمدی بر درک فرم بنیادین داستان درس چهارم: تعریف پدیده­ی داستان – مفهوم روایت‌مندی، آخرین...

ادامه مطلب

درآمدی بر درک فرم بنیادین داستان – درس سوم: تعریف پدیده ی داستان – (ماهیت کلّیِ روایت و مفهوم روایت گونگی ) – مجید خادم

درآمدی بر درک فرم بنیادین داستان مجید خادم درس سوم: تعریف پدیده­ ی داستان – ماهیت کلّیِ...

ادامه مطلب

درآمدی بر درک فرم بنیادین داستان – درس دوم: تعریف پدیده ی داستان – (حرکت از ساده‌ترین تعاریف داستان به سوی فرم بنیادین آن) – مجید خادم

درآمدی بر درک فرم بنیادین داستان مجید خادم درس دوم: تعریف پدیده‌ی داستان؛ حرکت از ساده‌ترین تعاریف...

ادامه مطلب
در حال بارگذاری

آخرین مطالب