انتخاب برگه

دسته: ادبیات داستانی

مردی که تکه‌ای از زاگرس است. ـ (دربارۀ آثارِ حسن بهرامی) ـ مهدی فاموری

مردی که تکه‌ای از زاگرس است. (دربارۀ آثارِ حسن بهرامی) مهدی فاموری[1] این متن در فصلنامۀ تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر “داستان شیراز” (سال پنجم – شماره شانزدهم و هفدهم–  تابستان و پاییز ۱۴۰۰) منتشر شده است. چکیده حسن بهرامی...

ادامه مطلب
در حال بارگذاری

آخرین مطالب