انتخاب برگه

دسته: آرشیو مجلات کاغذی

کتاب سال تخصصی “ادبیات و هنر معاصر – داستان شیراز – سال سوم” و “داستان خلاقانۀ سال – حیرت – سال ششم” – ۱۳۹۹

این سالنامه شامل هر دو مجموعۀ “حیرت ۶” و “داستان شیراز ۳” در یک مجلد است: کتاب سال ویژۀ پنجمین...

ادامه مطلب

کتاب سال تخصصی “ادبیات داستانی وشعر معاصر – داستان شیراز – سال دوم” و “داستان خلاقانۀ سال – حیرت – سال پنجم” ۱۳۹۸

این سالنامه شامل هر دو مجموعۀ “حیرت ۵” و “داستان شیراز ۲” در یک مجلد است: منتخبی از آثار و مقالات...

ادامه مطلب
در حال بارگذاری

آخرین مطالب