انتخاب برگه

نویسنده: modir

«زیباشناسی زیستی ـ «هنر پویشی، کُنِشِ پیوندی» ـ عیسی چولاندیم ـ «گروه هنری یاتوکا»

  «زیباشناسی زیستی[1] «هنر پویشی[2]، کُنِشِ پیوندی[3]» عیسی چولاندیم «گروه هنری یاتوکا» این متن در...

ادامه مطلب

مردی که تکه‌ای از زاگرس است. ـ (دربارۀ آثارِ حسن بهرامی) ـ مهدی فاموری

مردی که تکه‌ای از زاگرس است. (دربارۀ آثارِ حسن بهرامی) مهدی فاموری[1] این متن در فصلنامۀ تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر “داستان شیراز” (سال پنجم – شماره شانزدهم و هفدهم–  تابستان و پاییز ۱۴۰۰) منتشر شده است. چکیده حسن بهرامی...

ادامه مطلب

آخرین مطالب