انتخاب برگه

دسته: فیلمنامه و سینما

سفر شخصیت ـ محمدعلی نجفی

سفر شخصیت محمدعلی نجفی این متن در فصلنامۀ تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر “داستان شیراز” (سال چهارم – شماره چهاردهم–  زمستان ۱۳۹۹) منتشر شده است. داستان‌های سینمایی، درست مثل بقیۀ انواع درام، از هر دو عنصر پی‌رنگ و شخصیت نشئت...

ادامه مطلب

سلسله درس‌گفتارهای فیلم‌نامه‌‌نویسی از ادبیات داستانی تا فیلم‌نامه‌‌ درس اول ـ مسئلۀ اقتباس ـ محمدعلی نجفی

سلسله درس‌گفتارهای فیلم‌نامه‌‌نویسی از ادبیات داستانی تا فیلم‌نامه‌‌ درس اول: مسئلۀ اقتباس محمدعلی نجفی (این متن در فصلنامه تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر “داستان شیراز” – سال سوم– شماره دوازدهم–تابستان ۱۳۹۹– منتشر شده است.)...

ادامه مطلب
در حال بارگذاری

آخرین مطالب