انتخاب برگه

گاهنامۀ شِعرِ” داستانِ شیراز ” ؛ شمارۀ سوم : 2 اسفندماهِ 1398

گاهنامۀ شِعرِ” داستانِ شیراز ” ؛ شمارۀ سوم : 2 اسفندماهِ 1398

گاهنامۀ شِعرِ” داستانِ شیراز ” ؛ شمارۀ سوم : 2 اسفندماهِ 1398

 

( ویژۀ اعضا و هنرجویان )

 

با اشعاری از:

 

المیرا بذرافشان

سه شعر، از: المیرا بذرافشان ( گاهنامۀ شعر ، شمارۀ سوم )

 

محمدحسین رضایی

سه شعر، از: محمدحسین رضایی ( گاهنامۀ شعر ، شمارۀ سوم )

 

نازنین فاطمی

هفت شعر، از: نازنین فاطمی ( گاهنامۀ شعر ، شمارۀ سوم )

درباره نویسنده

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب